O spoločnosti

Vítajte na stránkach spoločnosti.

  Českomoravská textilní s.r.o. patrí k významným producentom bytových textílií. Spoločnosť bola založená v Letoviciach, v meste, kde história výroby textilu siaha hlboko do 18. storočia. Od roku 1998 začala naša spoločnosť výrobu vlastných exkluzívnych vzorov záclon a dekoračných tkanín rôznymi výrobnými technikami v spolupráci s inými výrobcami bytových textílií. Kolekciu vlastných vzorov postupne rozširujeme a dodávame pod značkou ADWIN. Charakteristikou spoločnosti sú moderné technológie poskytujúce širokú škálu možností výroby polyesterových tkaných alebo pletených záclon, dekoračných a poťahových látok. Získané mnohoročné skúsenosti podporené tímom odborníkov a kvalitným technickým vybavením z nás činí veľmi kreatívnu a pružnú spoločnosť, schopnú reagovať na akékoľvek prianie zákazníka. Implementácie výpočtovej techniky do celého produkčného reťazca, od návrhu vzoru až po jeho výrobu, nás radí ku špičke v odbore. Výrobky sú určené ako pre tuzemsko, tak aj na vývoz do celého radu krajín.  

  Tradícia spoločnosti Českomoravská textilní, s.r.o. je viac ako pätnásťročná. V základnej ponuke sortimentu je okrem vlastnej produkcie zastúpený aj výrobný program od zahraničných výrobcov (foto z expozície – veľtrh MOBITEX). Našim obchodným partnerom, ktorými sú prevažne obchody s bytovým textilom, dekoratérske štúdia, dizajnéri a architekti, poskytujeme celý rad služieb: pravidelný rozvoz rolovanej metráže a kusového tovaru, dodávky strihanej metráže či využitia služieb našej profesionálnej šijacej dielne. Našou snahou je priblížiť sa v kvalite servisu vysokému európskemu štandardu a súčasne estetickou hodnotou našich materiálov dotvárať charakter interiérov.

  Jedným z hlavných cieľov spoločnosti Českomoravská textilní, s. r. o., je okrem dosiahnutia produkcie výbornej kvality a nadštandardnej starostlivosti o zákazníka aj dosiahnutie vysokého stupňa ochrany životného prostredia. Spoločnosť si je vedomá svojich povinností pri utváraní a udržovaní zdravého životného prostredia ako v obci, tak aj v oblasti, kde sa nachádza a pracuje jej hlavná prevádzka. Českomoravská textilní, s. r. o., praktikuje politiku ochrany životného prostredia založenú na zdravotne bezchybných a životnému prostrediu neškodných výrobných procesoch, používaní resyklovateľných materiálov , bezpečnej manipulácii a preprave výrobkov. Spoločnosť sa zameriava vo svojej činnosti na efektívne využívanie materiálových a energetických zdrojov, minimalizáciu odpadu a na prevenciu znečisťovania životného prostredia.
  Českomoravská textilní, s. r. o., venuje mimoriadnu pozornosť požiadavkám na ochranu zdravia svojich zamestnancov aj zákazníkov, a svojimi aktivitami podporuje rozvoj zdravého životného štýlu a s ním súvisiaceho zdravého životného prostredia. Podpora a ochrana zdravia je pre spoločnosť jednou z najdôležitejších priorít v oblasti komplexnej starostlivosti o zamestnancov. Spoločnosť Českomoravská textilní, s. r. o., vyvíja široké aktivity v oblasti pracovno-lekárskej starostlivosti (PLS) presahujúcej rámec zákonných požiadaviek. Hlavnou úlohou pracovno-lekárskej starostlivosti je poskytovať všetkým zamestnancom kvalitnú zdravotnú starostlivosť zameranú predovšetkým na primárnu prevenciu, podporu a ochranu zdravia a tiež na elimináciu vplyvov náročnej práce v textilnom priemysle.